فیلم نکات مهم در استفاده از داروی تنفسی بودفورم

فیلم روش استفاده داروی تنفسی بودفورم

بودفورم چیست؟

بودفورم یک داروی استنشاقی است و متشکل از دو ترکیب دارویی بودزوناید و فورموترول می باشد.

درباره COPD

بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) به انسداد برگشت ناپذیر مجاری هوایی که با محدودیت پیشرونده، تدریجی و برگشت ناپذیر جریان هوای ریوی همراه است گفته می شود. هر چند COPD در صورت درمان هم به طور کامل برگشت پذیر نیست، اما یک بیماری قابل پیشگیری و کنترل است.

تعریف آسم

آسم واژه ای یونانی و بیانگر حالتی است که وجه مشخصه آن بروز حملات مکرر سرفه، تنگی نفس همراه با خس خس سینه و احساس خفقان است. آسم بیماری التهابی مزمن راه های هوایی است که در افراد مستعد از نظر ژنتیک، تحت تاثیر عوامل محیطی، ایجاد یا تشدید می گردد.

تماس با ما

لطفا سوال و یا نظر خود را برای ما ارسال بفرمایید.

Not readable? Change text. captcha txt