سوالات متداول در استفاده از داروی تنفسی بودفورم

اگر هنگام استفاده داروی بودفورم، کلاهک به سمت پایین فشرده نشود چه باید کرد؟

برای کار کردن دستگاه (فشردن کلاهک قرمز) بایستی شکاف ∆ شکل بر روی بدنه خاکستری با شکاف ^ شکل بر روی کلاهک قرمز در یک راستا باشند. در غیر این صورت کلاهک قرمز را بپیچانید تا زمانی که شکاف ها منطبق شوند. همچنین در صورت عدم تطابق شکاف ها دستگاه بسته نمی شود.

 

 

 

 

 

 

اگر نیاز باشد طبق دستور پزشک دو بار در هر نوبت داروی بودفورم را مصرف کنم، کدام مراحل را باید تکرار کنم؟

باید مراحل چهار گانه را دوباره تکرار کنید.
خلاصه 4مرحله:
1. دستگاه را بازکنید.
2. کلاهک قرمز را فشار داده و رها کنید.
3. با دم عمیق از طریق دهان دارو را استنشاق کنید.
4. دستگاه را ببندید.

در صورت فراموش کردن مصرف یک نوبت داروی بودفورم چه باید کرد؟

داروی خود را مصرف کنید اما اگر نزدیک به زمان مصرف نوبت بعدی است، نوبت فراموش شده را حذف کرده و برای جبران مقدار داروی فراموش شده، مصرف دارو را دو برابر نکنید.

در صورتیکه نتوانستم دم عمیق انجام دهم چه باید کنم؟

برای دریافت مقدار کامل دارو می توانید دوباره دم عمیق در حد توان انجام دهید. (بدون نیاز به تکرار انجام مراحل قبلی چون مقداری از دارو در قسمت دهانه دستگاه باقی مانده است)

هنگام پیچاندن کلاهک قرمز، صدای تق تق شنیدم، نشانه چیست؟

این صدا به این معنی است که دستگاه را اشتباه باز نموده اید. در صورتیکه دستگاه را با شنیدن صدای تق تق باز نموده اید بایستی بدنه را در محفظه قرار داده و کلاهک را به سمت راست بپیچانید و بطور کامل ببندید. سپس دوباره دستگاه را در حالت عمودی (کلاهک قرمز بالا باشد) نگه داشته و بدون ایجاد صدا کلاهک قرمز را به سمت چپ بپیچانید تا دستگاه باز شده و از محفظه جدا شود.

هنگام استفاده از داروی بودفورم، بعضی اوقات هیچ گونه طعم و احساسی در مورد دارو نداشتم، آیا دارو را دریافت کرده ام؟

ممکن است طعم شیرین ملایمی از پودر استنشاق شده را در دهان خود احساس کنید که تاکید می کند شما مقدار دارو را دریافت کرده اید، همچنین امکان دارد که پس از دم عمیق هیچ طعمی را احساس نکنید. نگران نباشید در صورت رعایت کل موارد پیشگفته و انجام دم عمیق، مقدار لازم دارو را دریافت کرده اید.

تماس با ما

لطفا سوال و یا نظر خود را برای ما ارسال بفرمایید.

Not readable? Change text. captcha txt