مهمانی شام شرکت مدوکمی به مناسبت آغاز توزیع داروی اسپری تنفسی بودفورم به همراه جشن فارغ التحصیلی فلوهای محترم ریه، آسم و آلرژی و ریه کودکان در باغ موزه هنرهای ایرانی مورخ شنبه 22 مهر برگزار گردید.

تماس با ما

لطفا سوال و یا نظر خود را برای ما ارسال بفرمایید.

Not readable? Change text. captcha txt